IZJAVA O OMEJITVI ODGOVORNOSTI

Spodaj podpisani izjavljam: da razumem, da moja udeležba na dogodku vključuje določeno stopnjo znanega in neznanega tveganja, s katerim sem vnaprej seznanjen. Vendar potrjujem, da organizator dogodka –ZIC in ŠD Argotlon (Zavod Ivana Cankarja, in soorganizator športno društvo Argotlon – oba v nadaljevanju teksta / ORGANIZATOR) , ne odgovarjata v primeru, da poškodujem sebe, svojo opremo, ovire na trasi in vso ostalo tujo lastnino. Sklenjeno imam veljavno osebno škodno zavarovanje in osebno nezgodno zavarovanje, ki pokrivata mojo udeležbo in za katera sem sam v celoti odgovoren. Če bom katerikoli osebi ali njegovi/njeni lastnini povzročil škodo, bom prevzel odgovornost in zagotovil, da ne bo utrpelo škode v tem smislu. Strinjam se, da bom ravnal v skladu z organizatorjevimi pravili dogodka in varnostnimi pravili v moje lastno dobro in v dobro vseh ostalih. Prav tako potrjujem, da razume, da sem udeleženec v prometu in kot tak dolžan upoštevati veljavne cestno prometne predpise. Mojo udeležbo lahko organizator kadarkoli zavrne brez kakršnekoli obrazložitve. Organizator (ali tretja oseba, ki je za to pooblaščena) je upravičeno do zajema in uporabe avdio posnetkov, videoposnetkov in fotografij z dogodka ter do uporabe mojega imena, slike, glasu, videza, nastopa in biografskih materialov za katerikoli namen (tržne, komercialne, uredniške ali druge namene) v vseh medijih, brez časovne omejitve. Organizator lahko material uporablja, predvaja, oddaja, prikazuje, reproducirala in/ali daje javnosti na razpolago v vseh medijih, vključno vendar ne omejeno na radio, televizijo, kinematografe, dogodke, nosilce podatkov in splet. Organizator bo upravičeno do sprememb, prekinitev, rezov ali drugih popravkov materiala in do uporabe tako spremenjenega materiala brez omejitev. Organizator zajamčene pravice prenese na tretjo osebo. Zavedam se, da ne bom imel pravice do odobritve materiala. Razumem, da morda ne bom imenovan kot udeleženec dogodka, in ne pričakujem, da bom na podlagi svojega pojavljanja v materialu upravičen do finančnega nadomestila.

Organizator bo osebne podatke udeleženca uporabljal in shranjeval do zaključka dogodka skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/2004 do 94/2007). 
Nato se bodo podatki izbrisali. Udeležencu pripadajo vse pravice skladno z zakonom o varstvu potrošnikov (Ur.l. RS, št. 20/1998 do 126/2007).